Logo www.winkelenleiden.nl

Bestuur

De ondernemersvereniging HerenDoeza Leiden is in het leven geroepen om een aantal doelstellingen voor de Herenstraat & Doezastraat te bereiken en te bewaken. Die doelstellingen zijn op te delen in de belangen van ondernemers in de Herenstraat en Doezastraat, van winkelende klanten en van bewoners van de Tuinstad-Staalwijk en de Academiewijk.

  • verbetering van de ondernemersmogelijkheden
  • verbetering van de straat om toegang voor jong en oud als winkelend publiek te kunnen garanderen
  • verbetering van voorzieningen in de straat voor de bewoners van Tuinstad-Staalwijk en de Academiewijk
  • organiseren van braderieën en feestelijkheden voor de bewoners van Tuinstad-Staalwijk en Academiewijk in Leiden

De ondernemersvereniging heeft een sterk profiel en verankering binnen de stad Leiden. De macht van het getal maakt dat de ondernemers samen sterk staan. De vereniging speelt vraaggericht in op de voortdurend veranderende situatie in de Herenstraat en Doezastraat.

Wie kan lid worden?
Elke ondernemer in de Herenstraat en Doezastraat van Leiden. Wenst u zich aan te melden als lid van de ondernemersvereniging HerenDoeza, stuurt u dan een email. U ontvangt in dat geval snel meer informatie.

Bestuur HerenDoeza
Martin Keesenberg
Adelheid Lakeman
Ronald de Lange
Christiaan van Minnen
Frank Scheffer

Contact
Contact met het bestuur van de ondernemersvereniging HerenDoeza per email
bestuur@herendoeza.nl